Bruger- Pårørenderåd

I Bostøtten er der ikke krav om oprettelse af bruger- og pårørenderåd. Dette fordi der ikke er tale om ét fælles tilbud, men mange individuelle tilrettelagte støttetilbud til de visiterede borgere.

Koncept for bruger- pårørendesamarbejdet indenfor psykiatriområdet

Der er udarbejdet et samlet koncept for bruger- og pårørende samarbejdet indenfor psykiatriområdet.

Her kan du finde yderligere information og referater fra fællesmøderne.

Sidst opdateret: 01.05.2019