Rundt om Bostøtten

I bostøtten i psykiatrien yder vi en indsats for at styrke din funktionsevne og mulighed for at fungere optimalt i dagligdagen eller i relation til omgivelserne.

Bostøtten i psykiatrien består af:

 • Hjælp, omsorg, støtte og træning efter servicelovens §85
 • Mulighed for mentor støtte med arbejdsmarkedsrettet sigte
 • En opsøgende indsats til særligt udsatte i henhold til servicelovens §99.

Hvordan yder vi bostøtte:

Støtten kan ydes på forskellige niveauer, kontakten planlægges individuelt ud fra den enkeltes behov, og kan foregå via :

 • telefon/sms
 • virtuel kontakt
 • borgeren kommer til os eller vi kommer hjem til borgeren

Der kan tilbydes støtte til og træning i :

 • Struktur på dagligdagen
 • Hverdagsliv samt praktiske dagligdags gøremål
 • Styrke borgerens kontakt til omverdenen
 • Øge motivationen til at bruge samfundets muligheder/tilbud
 • Hjælp/træning i rengøring
 • Hjælp/træning til indkøb
 • Hjælp/træning til økonomi
 • Hjælp/træning til at gå til behandling
 • Hjælp/træning til at være i relationer

Mentor:

Du kan læse mere om muligheden for mentor her.

Sidst opdateret: 01.05.2019