Mentor

Bostøtten har mulighed for at yde mentorstøtte. Det er jobcentret der bevilger mentorstøtten - find mere information via linket til højre

Mulighederne i mentorordningen er mange og skal tilpasses den enkeltes behov, men aktiviteterne skal altid have et arbejdsmarkedsrettet sigte.

Målgruppen for mentorordningen er alle, der har et afgørende behov for en mentor for at opnå eller gennemføre et beskæftigelsesrettet forløb eller et job. Jobcentret kan således benytte mentor til personer der fx

- deltager i et kontaktforløb

- deltager i beskæftigelsesrettet forløb

Målet er at fjerne de barrierer der måtte være for at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet, enten i form af job, praktik eller uddannelse.

Sidst opdateret: 01.05.2019