Virtuel Støtte

Virtuel Bostøtte er en af de kommunikationsformer, vi tilbyder borgere, der bor i eget hjem og har behov for socialpædagogisk støtte til at få struktur på hverdagen.

Faktisk har vi haft så stor succes med den virtuelle støtte, at vi har vundet Velfærdsprisen 2015 - en ud af tre priser under digitaliseringsprisen.

Filmen her til højre viser rigtig fint, hvordan vi bruger de virtuelle redskaber.

Det fysiske møde mellem borger og bostøttemedarbejder er meget vigtigt. Mange af de borgere som har brug for den socialpsykiatriske støtte, kan ofte have en tendens til at isolere sig. Derfor er det utrolig vigtigt med de fysiske møder. 

For en del af disse borgere, kan den virtuelle støtte være en mere overskuelig måde at mødes på. Man behøver ikke være "vært" og have ryddet pænt op ...... kun lige inden for videoens synsvidde :-)

Den virtuelle støtte giver for mange også en ekstra følelse af tryghed. Man kan - forholdsvis let - holde et lille møde med sin støtteperson.

Sidst opdateret: 01.05.2019